GRAMMAIRE ACTUELLE ET CONTEXTUALISÉE DU FRANÇAIS (GRAC)

| Contenu générique | Contenu contextualisé |

L’histoire continue – les sens de l’article défini

Contexte de langue turque (version française)

➡ Bu sayfa, Fransızca article défini ile ilgili genel bilgilerin verildiği sayfanın devamı niteliğindedir. Lütfen ilk önce o sayfayı okuyunuz.
En français

Türkçede, isimlerin önünde article yoktur. Bu nedenle, Fransızca dersi alan Türk öğrenciler genel olarak bu terimi doğru bir şekilde kullanamazlar:

Les films de Yeşilçam symbolisent le cinéma en Turquie.
Yeşilçam filmleri Türkiye’de sinemayı simgeler.
Sıklıkla yapılan yanlışlar: *Films de Yeşilçam symbolisent cinéma…*

La culture anatolienne a aussi influencé la musique.
Anadolu kültürü müziği de etkilemiştir.
Sıklıkla yapılan yanlışlar: *Culture anatolienne…*

Article défini’nin Türkçe hiçbir karşılığı yoktur. Bununla birlikte, Türkçe ismin belirtme hali, her ne kadar article défini’yi tam olarak karşılamasa da Fransızca terim gibi cümlede bir nevi belirtili nesne görevini görür ve bu nesnenin belirli veya bilinen bir olgu olduğunu gösterir.

Aslında Türkçede bir konuşmada ismin vurgulanması ve yinelenmesi, ismin belirtme halinde (yalın halde değil) ve belirli bir anlamda olduğunun göstergesidir. Aynı şekilde, article défini konuşmada daha önceden sözü geçmiş bir ismin önünde yer alır ve bu yönü ile ismin belirtme halini andırır. Öte yandan, ismin belirtme halinde olduğu gibi article défini de bilinen ve türünde tek olan bir sözcük grubunun tamamını temsil eder:

A. Saygun a mis en scène un opéra intitulé Özsoy. On peut considérer l’opéra comme un classique.
A. Saygun Özsoy adlı bir opera sahnelemiştir. Operayı bir klasik olarak düşünebiliriz.
Sıklıkla yapılan yanlışlar: *A. Saygun a mis en scène opéra…*

Dolayısıyla, ismin belirtme ve yalın halleri arasında olan ayrımın göz önünde bulundurulması, öğrencilerin article défini kullanımını daha kolay bir şekilde kavramalarını sağlayabilir.
 

Ebru Eren


La GRAC » Contenu contextualisé » L’histoire continue – les sens de l’article défini (turc / turc)
Version 1.0 (07/2017) • Commenter ou contribuer
Licence Creative Commons