GRAMMAIRE ACTUELLE ET CONTEXTUALISÉE DU FRANÇAIS (GRAC)

| Contenu générique | Contenu contextualisé |

La couleur de sa voiture – le déterminant

Contexte de langue finnoise (version finnoise)

➡ Tämä sivu täydentää epämääräistä artikkelia koskevaa ranskan kielistä sivua. Ole hyvä ja tutustu siihen ensin.
En français

Tarkenteet ja varsinaiset pronominit

Suomalaisessa kielioppiterminologiassa sanaa pronomini käytetään sekä substantiivia edeltävästä sanasta (tämä pöytä) että substantiivin korvaavasta sanasta (pidän tästä):

Ostin nämä kengät Pariisista. J’ai acheté ces chaussures à Paris.
Mistä ostit nämä? Où est-ce que tu as acheté celles-ci ?

Substantiivia määrittävälle pronominille (ranskassa déterminant) ei ole olemassa erillistä omaa termiä. Niinpä déterminant-sanalle (esim. cette, mes, quelques jne.) on keksitty erilaisia termejä, kuten adjektiivinen pronomini tai  liitännäinen pronomini.

Iso Suomen kielioppi käyttää yleistermiä tarkenne sellaisista pronomineista, joita käytetään substantiivin edellä. Tämä termi tarjoaa halutessaan kätevän vastineen déterminant-käsitteelle, ja sitä käytetään GRAC-kieliopin suomenkielisillä sivuilla.

Tarkenne-termillä voitaisiin myös kätevästi erottaa substantiiviä edeltävät ja varsinaiset pronominit.  Päinvastoin kuin suomessa ranskassa niillä on usein erilaiset muodot:

Juhlissa tapasin muutaman tutun. À la fête, j’ai vu quelques amis.
Otatteko tomaatteja? —  Kylla, otan muutaman. Vous voulez des tomates? — Oui, j’en prends quelques-unes.
Mitä jos laittaisin tämän mekon? — Ei, laita tämä, se on paljon kivempi.
Et si je mettais cette robe ? — Non, mets celle-là, elle est bien plus jolie.

 

Jean-Michel Kalmbach


La GRAC » Contenu contextualisé » La couleur de sa voiture – Le déterminant (finnois / suomeksi)
Version 0.8 provisoire (06/2016) • Commenter ou contribuer
Licence Creative Commons