GRAMMAIRE ACTUELLE ET CONTEXTUALISÉE DU FRANÇAIS (GRAC)

| Contenu générique | Contenu contextualisé |

Du homard comme entrée ? Super ! – l’article indéfini dit « partitif »

Contexte de langue finnoise (version finnoise)

➡ Tämä sivu täydentää ns. partitiivista artikkelia koskevaa ranskan kielistä sivua. Ole hyvä ja tutustu siihen ensin.
En français

Ranskan kieliopissa artikkelimuotoja du / de la määritellään perinteisesti erilliseksi partitiiviseksi artikkeliksi (article partitif). Samanlaista termiä (partitiivinen artikkeli tai partitiiviartikkeli) käytetään myös suomalaisissa ranskan kielen oppikirjoissa, etenkin kun suomen kielessä on valmiiksi olemassa sijamuoto nimeltään partitiivi.

Yhtäläisyys on kuitenkin pettävä, sillä suomessa partitiivi-sijamuoto ilmaisee ensisijaisesti objektin laatua (partitiivi- vs totaaliobjektia), eli verbiaspektia: ihailen ystävääni, hän rakentaa taloa/hän rakentaa talon, ja vain harvoin osaa jotakin (em. esimerkissä ystävääni ei tarkoita ”osaa ystävästäni”).

Kun du / de la muotoja käytetään artikkelina, GRAC-kieliopissa niitä katsotaan epämääräisen artikkelin muotoina. Ne tarkoittavat, että substantiivin tarkoitetta ei esitetä laskettavissa olevina erillisinä osina (vrt. englantia countable) vaan yhtenä samankaltaisista tai ‑tapaisista osista koostuvana kokonaisuutena (masse), jonka voi jakaa osiin (kilo kahvia ja tippa kahvia ovat kumpikin kahvia). Epämääräisen artikkelin muodot un tai des esittävät tarkoitetta yksilöttävänä (laskettavissa olevana, comptable):

Le boulanger a cuit un pain. Leipuri leipoi leivän. (yhden esineen nimeltään leipä)
Le boulanger a cuit des pains. Leipuri leipoi leipiä. (useita esineitä nimeltään leipä)
Le boulanger a cuit du pain. Leipuri leipoi leipää. (ainetta nimeltään leipä, jonka osia ei yksilöidä)

Epämääräisen artikkelin monikkomuoto des ei ole muotojen du / de la monikko. Samoin muoto kukkia ei ole merkitykseltään muodon kukkaa vaan muodon kukka monikko:

Pöydällä on kukkia. Sur la table il y a des fleurs.
Pöydällä on kukka. Sur la table, il y a une fleur.

Eräät epämääräisen jaollisen artikkelin muodot koostuvat kahdesta osasta, de la ou de l’. Mutta nämä muodostavat yhden sanan:

avec du beurre, dans du sable
avec de la crème, dans de l’ eau

Epämääräiset artikkelit du ja de la eivät ”sisällä” toista artikkelia. Vertaa:

Elle sort de la piscine. (prepositio de + määräinen artikkeli la) Hän tulee uimahallista.
Elle mange de la glace. (jaollisen epämääräisen artikkelin feminiinimuoto) Hän syö jäätelöä.

 

Jean-Michel Kalmbach


La GRAC » Contenu contextualisé » Du homard comme entrée ? Super ! – l’article dit « partitif » (finnois / suomeksi)
Version 0.8 provisoire (06/2016) • Commenter ou contribuer
Licence Creative Commons