GRAMMAIRE ACTUELLE ET CONTEXTUALISÉE DU FRANÇAIS (GRAC)

| Contenu générique | Contenu contextualisé |

Ce soir, je sors – les déterminants démonstratifs

Contexte de langue finnoise (version finnoise)

➡ Tämä sivu täydentää demonstratiivipronomineja koskevaa ranskankielistä sivua. Ole hyvä ja tutustu siihen ensin.
En français

Tämä vs tuo

Suomessa voidaan viitata puhujan lähellä olevaan esineeseen tai olentoon pronominilla tämä ja kauempana olevaan pronominilla tuo. Ranskassa vastaavaa eroa voidaan ilmaista vastaavasti liitteillä ci ja , jotka liitetään substantiiviin loppuun:

Tu peux me passer ce verre-là ? Voitko antaa tuon lasin (tuossa)?

Useimmiten ranskassa näitä loppuliitteitä ei käytetä. Yleensä käytetään pelkästään pronominimuotoa ce, jolla tarkoitetaan yhtä lailla tätä, tuota kuin sitä:

Näetkö tämän valokuvan? Tu vois cette photo ?
Katso tuota lentokonetta, se lentää matalalla! Regarde cet avion, il vole bas !
Se elokuva oli surkea. Ce film était nul !

Substantiivia edeltävät pronominit ja varsinaiset pronominit

Suomessa demonstratiivipronomineja voidaan käyttää sekä substantiivin edellä (ns. tarkenteina) että varsinaisna itsenäisinä pronomineina:

Haluatko tämän kirjan? – En, otan tuon.

Ranskassa taas tarkenteilla ja pronomineilla on usein toisistaan selvästi poikkeava muoto:

Tu veux ce livre ? – Non, je prends celui-là.

Suomen kielisille ranskan oppijoille tämä ero aiheuttaa usein sekaannuksia. Muista:

  • älä käytä muotoja celle, ceux, celles… (fi. nämä, ne) substantiivin edellä:

Nämä briossit ovat herkullisia. Ces brioches sont délicieuses.

  • älä käytä substantiivin edellä käytettävää muotoa itsenäisenä pronominina:

Nämä ovat herkullisia. Celles-ci sont délicieuses.

? Lisäksi yksiköllisen feminiinitarkenteen cette ja monikollisen pronominin celles yhteisvaikutuksesta, suomenkieliset oppijat käyttävät usein virheellistä monikollista feminiinitarkennetta cettes : *cettes pommes, *cettes amies. Monikossa ce/cette -tarkenteella on vain yksi muoto:

maskuliini : ces livres/ces amis
feminiini : ces pommes/ces amies

 

Jean-Michel Kalmbach


La GRAC » Contenu contextualisé » Ce soir, je sors – les déterminants démonstratifs (finnois / suomeksi)
Version 0.8 provisoire (06/2016) • Commenter ou contribuer
Licence Creative Commons