GRAMMAIRE ACTUELLE ET CONTEXTUALISÉE DU FRANÇAIS (GRAC)

| Contenu générique | Contenu contextualisé |

Il y a un message pour toi – l’article indéfini

Contexte de langue turque (version turque)

➡ Bu sayfa, Fransızca article indéfini ile ilgili genel bilgilerin verildiği sayfanın devamı niteliğindedir. Lütfen ilk önce o sayfayı okuyunuz.

En français

Türkçede isimlerin önünde herhangi bir article yer almaz. Fransızcada ise article indéfini, belirli olmayan bir olguya, bir başka deyişle, hiç kimsenin tanımadığı bir kişi veya bir nesneye göndermede bulunmak için kullanılır: bu terimin Türkçede herhangi bir karşılığı yoktur. Bununla birlikte, Fransızcada article indéfini kullanımının Türkçede ismin yalın haline benzediğini söyleyebiliriz: isminden de anlaşılacağı gibi “yalın hal”, ismin hiçbir hal eki almamasından, dolayısıyla ismin anlam bakımından belirsiz olmasından kaynaklanır.

Fransızca öğrenen Türk öğrencilerde article kullanma alışkanlığı yoktur: bu terimi kullanmayı sıklıkla unuturlar.

Ege, Fransız Kültür Merkezi Kütüphanesinden roman(lar) ödünç alıyor.
Ege emprunte des romans à la Bibliothèque de l’Institut français.
Erreur typique : *Ege emprunte romans…*

Batu Tibet’e (bir) roman ödünç verdi, ama Yaşar Kemal’in hangi romanı olduğunu unuttu! Batu a prêté un roman à Tibet, mais il a oublié quel roman de Yaşar Kemal !
Erreur typique : *Batu a prêté roman…*

 Yukarıda verilen ikinci örneğe baktığımızda, genel anlamda Türkçede isimlerin önünde “bir” sayısının kullanımının zorunlu olmadığını söyleyebiliriz. Eğer söz konusu kavram, nicelik bakımından birden fazla değil ise “bir” sayısı kullanılmaz. Çünkü Türkçede ismin yalın halde olması zaten ismin belirsiz olduğunu gösterir.

İstanbul’da Türk ve Fransız olan (bir) okul vardır: Galatasaray.
Il y a une école franco-turque à Istanbul : Galatasaray.

Türkçede isimlerin önünde “bir” sayısının kullanımı zorunlu olmamakla birlikte, bu kullanım aslında söz konusu kavramın belirsiz bir nitelikte olduğunu vurgular. Fransızcada article indéfini ve Türkçede “bir” kullanımlarının birbirine benzediği göz önünde bulundurulduğu takdirde, Türk öğrenciler bu Fransızca dil bilgisi konusunu daha kolaylık ile anlayabilir ve doğru bir şekilde kullanabilirler.

Ebru Eren


La GRAC » Contenu contextualisé » Il y a un message pour toi – l’article indéfini (turc / türkçe)
Version 0.9 provisoire (05/2017) • Commenter ou contribuer
Licence Creative Commons