GRAMMAIRE ACTUELLE ET CONTEXTUALISÉE DU FRANÇAIS (GRAC)

| Contenu générique | Contenu contextualisé |

Il y a un message pour toi – l’article indéfini

Contexte de langue finnoise (version finnoise)

➡ Tämä sivu täydentää epämääräistä artikkelia koskevaa ranskan kielistä sivua. Ole hyvä ja tutustu siihen ensin.
En français

Ranskan epämääräisen artikkelin vastineita suomen kielessä

Suomen kielessä ei ole olemassa varsinaista artikkelia, mutta etenkin puhekielestä löytyy useita substantiivia edeltäviä pronomineja (déterminants), jotka vastaavat merkitykseltään ranskan epämääräistä artikkelia ja joiden avulla voidaan valita sopiva artikkelimuoto.

Laskettavat muodot un, une, des

a) Pronomineja jokin tai puhekielessä joku (joitain) käytetään, kun substantiivi mainitaan ensimmäistä kertaa, kuten artikkelia un ranskassa:

Katolla on (joku) lintu, näetkö sen? Il y a un oiseau sur le toit. Tu le vois ?

b) sellainen ja etenkin sen puhekielessä hyvin tavallinen muoto sellanen vastaa täsmälleen epämääräistä artikkelia, kun sillä määritellään substantiivin tarkoitetta:

Se oli sellainen lapsiparkki. C’était une halte-garderie.

Myös adjektiivia käyttäen:

Se oli sellanen tosi pieni puisto. C’était un tout petit parc.

c) pronominilla eräs tai sen puhekilenomaisella vastineella yksi ilmaistaan, että substantiivin tarkoitetta ei haluta tai ei voida kertoa:

Eräs / Yksi opiskelija tuli sinua tapaaman. Un étudiant est venu te voir.
Kesällä mennään Ranskaan (yksien) ystävien kanssa. Cet été, on va en France avec des amis.

d) monikossa pronomini jotkut/joitakin ilmaisee epämääräistä määrää jotakin ja vastaa ranskan monikollista epämääräistä artikkelia des:

Jouluksi sain (sellaisen) e-lukulaitteen ja veljeni (joitain) kirjoja. Pour Noël, j’ai eu une liseuse et mon frère des livres.

💡 yksiköllinen jokin/joku vastaa näin ollen yksiköllistä artikkelia un/une. Muoto quelques tarkoittaa pientä määrää, muutamia (vrt. joitakin, epämääräistä määrää). Yksiköllistä quelque ei juuri käytetä (paitsi sanoissa quelque part yms.).

➡ Yllä mainittuja vastineita ei välttämättä aina käytetä suomessa (ei varsinkaan kirjakielessä) ja joskus ranskan epämääräisellä artikkelilla ei ole mitään vastinetta suomessa. Mutta jos sanojen joku, joitakin, yksi tai sellainen käyttö olisi mahdollista vastaavissa lauseissa, ranskassa käytetään hyvin todennäköisesti epämääräistä artikkelia.

Ei laskettavat muodot du, de la

Muodot du / de la vastaavat suomen partitiivia, jos sillä tarkoitetaan määrää jotakin, joka voitaisiin ilmaista esim. sanoilla jonkin verran:

Aterioilla ranskalaiset juovat vettä. Aux repas, les Français boivent de l’eau.
Rahalla voi ostaa melkein kaiken. Avec de l’argent, on peut presque tout acheter.

Useimmiten suomen partitiivi ilmaisee kuitenkin verbiaspektia (totaali-/partitiiviobjektia). Silloin substantiivin edessä ei voida käyttää jonkin verran eikä ranskassa artikkelia du / de la:

Turistit ihailivat maisemaa. Les touristes admiraient le paysage.

 

Jean-Michel Kalmbach


La GRAC » Contenu contextualisé » Il y a un message pour toi – l’article indéfini – Finnois (suomeksi)
Version 0.8 provisoire (06/2016) • Commenter ou contribuer
Licence Creative Commons