GRAMMAIRE ACTUELLE ET CONTEXTUALISÉE DU FRANÇAIS (GRAC)

| Contenu générique | Contenu contextualisé |

Il y a un message pour toi – Les équivalents de l’article français en croate

Contexte de langue croate (version croate)

➡ Preporučujemo najprije proučiti stranice s općim opisom neodređenog člana u francuskom jeziku i njegovih značenja, na koje se ova stranica nadovezuje.
En français

Hrvatski jezik ne poznaje član kao gramatičku kategoriju:

Idem avionom, a ne autobusom. Je prends l’avion, pas l’autocar.

Međutim, moguće je pronaći jezična sredstva koja djelomično prenose opreke u značenju iskazane izborom člana u francuskom jeziku :

– neodređeno značenje može se iskazati promjenom redoslijeda riječi:

Dijete se igralo u dvorištu. L’enfant jouait dans la cour.
U dvorištu se igralo dijete. Un enfant jouait dans la cour.

– neodređeno značenje može se iskazati pomoću neko ili jedno:

Neko se dijete igralo u dvorištu. / Jedno se dijete igralo u dvorištu. Un enfant jouait dans la cour.

– u mnogim slučajevima u kojima hrvatski jezik koristi pokazne zamjenice francuski se služi određenim članom :

Čuvajte se (tog) psa! Prenez garde au chien!

Razlika između određenog i neodređenog člana u francuskom djelomično počiva na razlici između određenog i neodređenog oblika opisnog pridjeva u hrvatskom.

Neodređeni oblik opisnog pridjeva u hrvatskom opisuje karakteristike osoba, predmeta, pojava itd. koji nisu prethodno definirani, a odgovara na pitanje kakav?

Kakav je pas pred vratima? Quel chien est devant la porte ?
Velik pas nam je pred vratima. Un grand chien est devant notre porte.

Određeni oblik opisnog pridjeva u hrvatskom opisuje karakteristike već otprije poznatih osoba, predmeta, pojava itd. U hrvatskom odgovara na pitanje koji?

Koji se pas vratio? Quel est le chien qui est revenu ?
Veliki pas se vratio. Le grand chien est revenu.

 

Bogdanka Pavelin Lešić i Darja Damić Bohač


La GRAC » Contenu contextualisé » Il y a un message pour toi – Les équivalents de l’article français en croate – Croate (en croate)
Version 1.0 (09/2017). Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus.
Licence Creative Commons